HNKOP Blog: Hawaiian Word of The Day – Koko

HNKOP Blog: Hawaiian Word of The Day – Koko

‘Ano’ai me ke aloha, ‘o Laiana Kanoa-Wong keia me ka hua’olelo o ka la. Our Hawaiian word of the day is “Koko”, e ho’a’o pu kakou makaukau “Koko” a ‘oia. The koko is a carrying net, this…

Hawaiian Word of The Day: Kaona

Hawaiian Word of The Day: Kaona

Today’s Hawaiian word of the day is “kaona”, let’s say that together, kaona. The word “kaona” is defined as a hidden meaning. In Hawaiian poetry, kaona can conceal the deeper reference to a person, place or thing. Let’s...